licanwei_500961--[ 化马湾乡一中李灿伟
您的位置:
首页 >> 名句欣赏
发表于 2011-7-28 6:05:29
阅读数: (237) | 评论数: (1) | 收藏数: (1)
发表于 2011-7-15 8:37:25
阅读数: (256) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:35:48
阅读数: (244) | 评论数: (0) | 收藏数: (1)
发表于 2011-7-15 8:32:13
阅读数: (250) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:29:51
阅读数: (276) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:27:07
阅读数: (224) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:26:22
阅读数: (246) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:25:30
阅读数: (220) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:24:46
阅读数: (227) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-7-15 8:23:56
阅读数: (231) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
当前第 1 页  共 6 页
最新留言:
  
2015-6-13 19:44:28
我们都应有拼搏的精神
  孟庆兰
2013-1-10 15:12:35
沿途的迷茫,改变不了你我展翅欲飞的志向;季节的风雨,阻挡不了你我昂首前行的步伐;你我结伴而行。你说的真好。
  张秋丽
2013-1-9 19:20:57
向你学习。
  李守栋
2012-9-14 9:34:53
值得我们学习。
  殷文婷
2012-6-10 23:16:11
你是一位想当优秀的老师,赞!
当前第 1 页  共 7 页
发表留言:
验证码:    6693