licanwei_500961--[ 化马湾乡一中李灿伟
您的位置:
首页 >> 心得体会
发表于 2012-10-14 9:37:28
阅读数: (219) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2012-5-29 9:10:47
阅读数: (243) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2012-3-10 18:26:41
阅读数: (545) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2012-1-9 6:09:42
阅读数: (562) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-12-30 6:12:49
阅读数: (534) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-12-17 7:30:13
阅读数: (386) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-12-14 6:49:07
阅读数: (414) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-11-11 6:00:18
阅读数: (412) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-10-13 6:24:49
阅读数: (292) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
发表于 2011-10-12 6:53:57
阅读数: (262) | 评论数: (0) | 收藏数: (0)
当前第 1 页  共 12 页
最新留言:
  
2015-6-13 19:44:28
我们都应有拼搏的精神
  孟庆兰
2013-1-10 15:12:35
沿途的迷茫,改变不了你我展翅欲飞的志向;季节的风雨,阻挡不了你我昂首前行的步伐;你我结伴而行。你说的真好。
  张秋丽
2013-1-9 19:20:57
向你学习。
  李守栋
2012-9-14 9:34:53
值得我们学习。
  殷文婷
2012-6-10 23:16:11
你是一位想当优秀的老师,赞!
当前第 1 页  共 7 页
发表留言:
验证码:    5954